Встановлення (монтаж) термоелектричних модулів Пельтьє

Загальні вказівки з монтажу ТЕМ
Тут і далі ТЕМ - це термоелектричний модуль Пельтьє (також називають елементом Пельтьє, ТЕС, TED і т. д.).

ТЕМ складаються з крихких елементів, тому необхідно звернути особливу увагу на деякі моменти під час його монтажу та експлуатації.

Існують деякі обмеження під час експлуатації ТЕМ:

 • Не допускається падіння TEМ під час його розпакування або монтажу.
 • Не допускається експлуатація ТЕМ за температур, що перевищують максимально допустиму робочу температуру.
 • Не допускається експлуатація ТЕМ за напруги/струму, що перевищують максимальне значення.
 • Не допускається згинання виводів ТЕМ на відстані менше 5 мм від місць їх підпайки.
 • Забороняється самостійно паяти виводи до керамічних плат ТЕМ та, відповідно, відпаювати їх від плат.
 • Забороняється експлуатувати ТЕМ з тріщинами керамічних плат, що утворилися внаслідок падіння або під час його монтажу.
 • Необхідно використовувати високоте-плопровідний інтерфейс (наприклад, термопасту) між поверхнею керамічної плати ТЕМ та поверхнею радіатора.
 • Не допускається попадання сторонніх об'єктів (сторонніх включень) у термопасту.
 • Не допускається повторне використання термопасти.
 • Поверхня теплообмінника, до якої кріпиться ТЕМ, повинна мати площинність не більше 0,025 мм.
 • Не допускається наявність сторонніх предметів, подряпин, сколів та тріщин на поверхні радіатора.
 • Не допускається «шунтування» термопастою холодної та гарячої сторін ТЕМ.
 • Кількість термопасти повинна бути експериментально віддозована для кожної конкретної конструкції ТЕМ та радіатора. Вся поверхня між ТЕМ та радіатором має бути заповнена термопастою (не повинно бути бульбашок повітря).
 • Не допускається використання гвинтів для притискання ТЕМ до радіатора. Допускається використовувати тільки прес з рівномірним розподілом зусилля притиску по поверхні ТЕМ!
 • Необхідно забезпечити тиск (зусилля з'єднання тепловідводу та об'єкта охолодження з ТЕМ), який має бути 6-12 кг/см2 для стандартних однокаскадних модулів. Тиск для мікромодулів має бути 2-6 кг/см2, для багатокаскадних ТЕМ: 4-10 кг/см2.
 • Фіксуючі гвинти повинні мати пружинні елементи будь-якого типу (пружина, шайба Гровера тощо).

 

Монтаж ТЕМ на радіатор (теплообмінник).

Так як ТЕМ є тепловим насосом, то під час його використання необхідно забезпечити ефективне відведення тепла від його гарячої сторони. Необхідно взяти до уваги, що відводити доведеться не тільки теплоту, що "перекачується", а й споживану ТЕМ електричну енергію. Як тепловідводи можуть використовуватися різні пристрої: повітряні та рідинні теплообмінники (радіатори), теплові труби і т.д.
Поверхня теплообмінника, до якої кріпиться ТЕМ, повинна мати площинність не більше 0,025 мм.
Перед встановленням поверхню ТЕМ слід знежирити тканиною, змоченою розчинником, а потім нанести на поверхню радіатора шар термопасти завтовшки (0,08-0,15) мм.

Далі необхідно встановити ТЕМ "гарячою" стороною на радіатор з нанесеною термопастою.

Примітки:
1. Не допускається потрапляння термо-пасти всередину ТЕМ.
2. Не допускається шунтування термо-пастою холодної та гарячої сторін ТЕМ.

Встановити тепловідвід (об'єкт охолодження) на холодну сторону модуля аналогічним способом: нанести шар теплопровідної пасти на поверхню охолодження та притиснути її до ТЕМ. Для рівномірного притиску по всій поверхні об'єкта охолодження до модуля необхідно розташувати притискач в геометричному центрі модуля (рисунок 1), попередньо встановивши на тепловідвід пружну технологічну прокладку і технологічну пластину, що має паралельність і площинність робочих поверхонь, які не перевищують 0,05 мм.
Притискач (наприклад, виконаний у вигляді кулі) повинен забезпечити притиск в центрі для рівномірного розподілу зусилля по всій поверхні ТЕМ.
Забезпечити тиск (зусилля з'єднання тепловідводу та об'єкта охолодження з ТЕМ), який має бути 6-12 кг/см2 для стандартних однокаскадних модулів. Тиск для мікромодулів має бути 2-6 кг/см2, для багатокаскадних ТЕМ: 4-10 кг/см2.


монтаж термоелектричного модуля Пельтьє
Умовне зображення встановлення ТЕМ на тепловідводи

Затягнути гвинти до розпрямлення шайб Гровера. Момент сили затягування гвинтів повинен бути таким, щоб навантаження, створюване гвинтами на ТЕМ, були не більше 10% від навантаження, що створюється притискачем.
Монтаж ТЕМ слід здійснювати так, щоб не допускати руйнування конструктивних елементів модуля.

Електроживлення термоелектричних модулів Пельтьє.

Термоелектричні модулі є приладами постійного струму.
Електроживлення ТЕМ здійснюється за допомогою двох виводів.
У стандартному варіанті виконання: позитивний вивід – червоного кольору, негативний – чорного. При цьому перенесення тепла здійснюється у напрямку керамічної плати модуля, до якої припаяні виводи.
За наявності пульсацій напруги живлення із частотою менше 1 кГц ефективність роботи охолоджуючих термоелектричних модулів значно знижується.
Рекомендується використовувати джерело живлення модулів з коефіцієнтом пульсацій не вище – 0,05 (5 %).
Імпульси струму тривалістю менше ніж 10-3 секунди навіть великої амплітуди (до п'яти Imax) не мають негативного впливу на ресурс роботи ТЕМ. За тривалості пульсацій струму більше 10-2 секунди, ресурс роботи модулів істотно знижується.
Під час використання джерел живлення з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ), частота імпульсів повинна бути більше 1 кГц.

Зберігання ТЕМ та транспортування.

ТЕМ повинні зберігатися в опалюваних приміщеннях за температури від плюс 5 °С до плюс 40 °С та відносній вологості не більше 80 %. Під час зберігання ТЕМ повинні бути захищені від безпосереднього потрапляння вологи та від механічних пошкоджень.
ТЕМ у транспортній тарі підприємства-виробника допускається транспортувати всіма видами транспорту (у тому числі і в опалювальних герметичних відсіках літаків) без обмеження відстані за температури від мінус 50 °С до плюс 60 °С і атмосферному тиску від 70 до 108 кПа.
Під час транспортування ТЕМ має бути передбачений захист від попадання пилу та атмосферних опадів.