Принцип дії (будова та робота) термоелектричного модуля (ТЕМ) Пельтьє

термоелектричний модуль Пельтьє 

Принцип дії термоелектричного модуля оснований на ефекті Пельтьє – виникненні різниці температур на контакті двох напівпровідників (p- та n-типу) при протіканні через них електричного струму. 

ефект Пельтьє 

При проходженні через модуль постійного електричного струму утворюється різниця температур між його сторонами: одна сторона охолоджується, а інша нагрівається. 

Під час віикористання термоелектричного модуля Пельтье необхідно забезпечити ефективний відвід тепла з його гарячої сторони. Якщо підтримувати температуру гарячої сторони модуля на рівні температури навколишнього середовища, то на холодній стороні можна отримати температуру, яка буде на десятки градусів нижчою. Ступінь охолодження залежатиме від величини струму, що проходить через модуль.

термоелектричний модуль Пельтьє 

Термоелектричний модуль також може працювати із зворотнім ефектом - з можливістю генерації електроенергії. Принцип дії термоелектричного генераторного модуля оснований на ефекті Зеєбека – виникненні ЕРС на кінцях двох з’єднаних між собою різнорідних напівпровідників, спаї яких знаходяться при різних температурах. Таким чином в замкнутому колі виникає електричний струм та генерується електрична потужність для живлення зовнішніх приладів. Див. Про генератори , а також див. Термоелектричні генераторні модулі

эффект Зеебека 

Див. Будова, конструкція темоелектричного модуля